Politika kvalitete i zaštite okoliša

OKIROTO d.o.o., trgovačko društvo za proizvodnju proizvoda od gume i plastičnih masa, uspostavio je, održava i trajno poboljšava sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša prema zahtjevima norme ISO 9001 i ISO 14001, na zadovoljstvo svih zainteresiranih strana: vlasnika, zaposlenih, korisnika naših usluga, šire i uže društvene zajednice.

OKIROTO d.o.o. želi da kupci, korisnici, dobavljači i proizvođači prepoznaju našu organizaciju kao stručnog i aktivnog suradnika.

Utvrdili smo naše aspekte okoliša i mjere sprečavanja njihovih negativnih utjecaja na okoliš za sve aktivnosti u opsegu na koje možemo utjecati.

Kvaliteta naše usluge, izbor kvalitetnih proizvoda koje nudimo uvjet su našeg opstanka razvoja, te bitan dio našeg poduzetničkog nastojanja.

Kontroliramo vlastite procese koji su usklađeni sa primjenjivim obvezama usklađenosti, zahtjevima i kriterijima korisnika i zainteresiranih iz okruženja, zakonima Republike Hrvatske, tehničkim propisima i normama, tražimo najbolja organizacijska rješenja, stručno i kvalitetno obavljamo sve aktivnosti organizacije.

Praćenjem zadovoljstva kupaca, nadzorom i vrednovanjem dobavljača, i suradnih tvrtki, te analizom svih podataka stvaramo osnovu za pokretanje svih potrebnih mjera u cilju stalnog poboljšanja učinkovitost sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša u skladu sa zahtjevima norme ISO 9001 i ISO 14001 i smanjenja rizika svih vrsta.

Od svih naših poslovnih partnera, korisnika usluga i suradnih poduzeća tražimo da se zadovolje kriteriji kvalitete i zaštite okoliša.

Uprava putem Upravinog pregleda ocjenjuje aktualnost politike i potrebu njene izmjene i na temelju toga postavlja konkretne ciljeve.

Politika kvalitete i zaštite okoliša se odnosi na sve poslovne procese u poduzeću OKIROTO d.o.o u opsegu:

„Proizvodnja plastičnih masa tehnikom rotacionog kalupljenja, izrada kalupa, mljevenje polimernih materijala i regeneracija polimera.“

Svi procesi se provjeravaju putem planiranih internih audita, nadzora certifikacijskih kuća, nadležnih inspekcija, nadzora koji provode korisnici i suradnje s užom društvenom zajednicom.

Politika kvalitete i zaštite okoliša je javni dokument, prenesena je zaposlenicima te je dostupna svim zainteresiranim stranama.

Ekologija

Kako je jedan od ciljeva da ekološku osvještenost primijenimo na cjelokupno poslovanje, pošto u sve većoj mjeri želimo postići i pokazati očuvano stanje okoliša nadziranjem utjecaja svih djelatnosti i proizvoda na okoliš, uspješno smo 2006. godine implementirali sustav upravljanja okolišem prema ISO 14001 koja specificira zahtjeve za sustav upravljanja zaštitom okoliša.

Zbog ekološki prihvatljivih i materijala koji su ne štetni za ljudsko zdravlje, dio našeg asortimana proizvoda koristi se u prehrambenim, prerađivačkim i farmaceutskim tvrtkama. Kako se svi naši proizvodi mogu reciklirati, unazad nekoliko godina posjedujemo dozvolu za oporabu plastike i nakon vijeka trajanja naših proizvoda iste zbrinjavamo od naših kupaca i regeneriramo u našim pogonima te ponovno koristimo u proizvodnom procesu.

Postupanje sa otpadnom plastikom važan je sastavni dio održivosti.

Kvaliteta

GLAVNI CILJ PODUZEĆA:
KVALITETAN PROIZVOD = ZADOVOLJSTVO KUPCA (KORISNIKA)

Okiroto Iso Standard 9001 2021

ISO standard 9001:2015

ISO standard 14001:2015