Energetska i resursna tranzicija tvrtke Okiroto s ciljem efikasnije prilagodbe ekološkim zahtjevima i načelima koja doprinose okolišnim ciljevima

Nositelj projekta:                                          OKIROTO d.o.o. Ukupna vrijednost projekta:                      1.848.962,55 EUR EU udio u financiranju projekta:              712.470,67 EUR Razdoblje provedbe projekta:                   01. siječnja 2023. – 01. srpnja 2025. Voditelj projekta i kontakt osoba:           Štefan Pavlinjek, Direktor, stefan@roto.si     Tvrtka OKIROTO d.o.o. je početkom siječnja 2023. godine započela s provedbom projekta „Energetska i resursna tranzicija tvrtke Okiroto s ciljem efikasnije prilagodbe ekološkim zahtjevima i načelima koja doprinose okolišnim ciljevima“. Projekt se provodi u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo“. Projekt čine sljedeće aktivnosti:
  1. Izgradnja fotonaponske elektrane
  2. Ulaganje u energetski učinkovite strojeve s ciljem povećanja kapaciteta postojeće poslovne jedinice
  3. Specifične mjere koje doprinose prilagodbi klimatskim promjenama, zaštiti bioraznolikosti, zaštiti vodnih resursa i sprječavanju onečišćenja
  4. Upravljanje projektom i revizija
  5. Informiranje i vidljivost
  Cilj projekta je osigurati jačanje otpornosti tvrtke OKIROTO d.o.o. na klimatske promjene i ekološke zahtjeve te postići veću konkurentnost ulaganjem u zelenu tranziciju i ekološki prihvatljive tehnologije usmjerene na energetsku učinkovitost i povećanje ušteda u isporučenoj energiji, povećanje operativnih kapaciteta za obnovljive izvore energije, smanjenje CO2 i povećanje korištenja reciklata u proizvodnji. Ostvarenjem ovih ciljeva osigurat će se značajan doprinos na klimu i okoliš te povećati održivost proizvodnje. Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:
  • Uštede u godišnjoj potrošnji primarne energije
  • Ugrađeni dodatni kapaciteti za energiju iz obnovljivih izvora
  • Smanjenje emisije CO2
  • Povećanje udjela sekundarne sirovine po jedinici proizvoda
  • Otvaranje novih radnih mjesta
  Projekt financira Europska unija – NexGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.   Više informacija na: https://fondovieu.gov.hr/