Osnovne informacije

Naziv tvrtke:
OKIROTO d.o.o.

Adresa:
Janka Leskovara 36
49218 Pregrada

Porezni broj
HR85458921270

Matični broj
3692515

OIB
85458921270

CENTRALA

Ljiljana Štehec
tel.: +385 49 376 004
fax.: +385 49 376 044
e-mail: info@okiroto.hr
e-mail: ljiljana@okiroto.hr

RAČUNOVODSTVO

Štefanija Cesarec
tel.: +385 49 376 004
e-mail: racunovodstvo@okiroto.hr

MALOPRODAJA

Ana Brezak
tel.: +385 49 376 221
e-mail: trgovina@okiroto.hr

PRODAJA

Stjepan Petrak
tel.: +385 98 240 332
e-mail: spetrak@okiroto.hr

Mario Medvedec
tel.: +385 99 536 9145
e-mail: veleprodaja@okiroto.hr

Biserka Špiljak
tel.: +385 99 547 0296
e-mail: biserka@okiroto.hr

NABAVA​

Nikola Mak
e-mail: nikola.mak@okiroto.hr

RAZVOJ