Najviše su namijenjene držanju i transportu tekućina i rasutih tereta u industriji i širokoj potrošnji. Posude mogu biti sa ili bez poklopca.

CILINDRIČNE POSUDE

Tip Volumen [L] Dimenzija D [mm] Dimenzija D1 [mm] Dimenzija v [mm]
CP-30 30 345 290 455
CP-50 50 480 405 460
CP-80 80 560 475 510
CP-100 100 545 430 740
CP-200 200 655 525 900
CP-500 500 900 790 1050
CP-600 600 900 790 1230
CP-1000 1000 1120 990 1300
CP-1400 1400 1450 1290 1100
CP-2000 2000 1405 1250 1705

CILINDRIČNE POSUDEPOSUDE SA RUČKAMA I POKLOPCEM

TipVolumen [L]Dimenzija D [mm]Dimenzija D1 [mm]Dimenzija v [mm]
 70470390650
 70430380600
 110580430700
 110500420660