Vaze za cvijeće

VAZE

 C.  EAN  [mm]
VAZE S
2200060530 3830010983386 Ø370 x 400
VAZE M 2200060050 3830010980484 Ø480 x 400
VAZE L 2200060990 3830010984215 Ø430 x 650
VAZE O 2200061300 3830010984840 990 x 620 x 570
OKIROTO d.o.o.

Janka Leskovara 36
49218 Pregrada
Hrvatska

MBS: 3692515
OIB: 85458921270
VAT: HR85458921270

Maloprodaja

Janka Leskovara 36
49218 Pregrada

Ponedjeljak – petak; 08:00 – 16:00

Veleprodaja

Ponedjeljak – petak; 07:00 – 15:00

Instagram     Facebook     LinkedIn     YouTube