Reviziona okna

VODOMJERNA I REVIZIONA OKNA

Vodomjerna okna isporučuju se sa termo poklopcem bez armature. Koriste se kod priključaka na vodoopskrbni sustav u kućanstvu. Prednost polietilenskog vodomjernog okna je u jednostavnosti montaže na željenoj poziciji, a termo poklopac ga štiti od smrzavanja i omogućava normalan rad u svim vremenskim uvjetima.

OKIROTO d.o.o.

Janka Leskovara 36
49218 Pregrada
Hrvatska

MBS: 3692515
OIB: 85458921270
VAT: HR85458921270

Maloprodaja

Janka Leskovara 36
49218 Pregrada

Ponedjeljak – petak; 08:00 – 16:00

Veleprodaja

Ponedjeljak – petak; 07:00 – 15:00

Instagram     Facebook     LinkedIn     YouTube