Elementi cestovne signalizacije

Namjena: usmjeravanje prometa kod radova na cesti, na graničnim prijelazima, naplatnim kućicama na autocestama i u drugim prilikama kada je potrebno preusmjeravanje prometa. Moguće je korištenje i kod održavanja auto ili moto utrka za zaštitu staza kao i njihovo obilježavanje. Prednost proizvoda je njegova mala težina, a time i lakša manipulacija nego sa betonskima. Nakon postavljanja moguće je punjenje vodom ili pijeskom radi stabilnosti pregrada.


  • zaštitne pregrade
  • cestovni odbojnici
  • signalni stupići
  • zapreke plastične
OKIROTO d.o.o.

Janka Leskovara 36
49218 Pregrada
Hrvatska

MBS: 3692515
OIB: 85458921270
VAT: HR85458921270

Maloprodaja

Janka Leskovara 36
49218 Pregrada

Ponedjeljak – petak; 08:00 – 16:00

Veleprodaja

Ponedjeljak – petak; 07:00 – 15:00

Instagram     Facebook     LinkedIn     YouTube