Cilindrične posude

Najviše su namijenjene držanju i transportu tekućina i rasutih tereta u industriji i širokoj potrošnji. Posude mogu biti sa ili bez poklopca.

CILINDRIČNE POSUDE

Tip  Volumen D D1 v
CP-30 30 L 345 290 455
CP-50 50 L 480 405 460
CP-80 80 L 560 475 510
CP-100 100 L 545 430 740
CP-200 200 L 655 525 900
CP-500 500 L 900 790 1050
CP-600 600 L 900 790 1230
CP-1000 1000 L 1120 990 1300
CP-1400 1400 L 1450 1290 1100
CP-2000 2000 L 1405 1250 1705

POSUDE SA RUČKAMA I POKLOPCEM

70 L 470 390 650
70 L 430 380 600
110 L 580 430 700
110 L 500 420 660
OKIROTO d.o.o.

Janka Leskovara 36
49218 Pregrada
Hrvatska

MBS: 3692515
OIB: 85458921270
VAT: HR85458921270

Maloprodaja

Janka Leskovara 36
49218 Pregrada

Ponedjeljak – petak; 08:00 – 16:00

Veleprodaja

Ponedjeljak – petak; 07:00 – 15:00

Instagram     Facebook     LinkedIn     YouTube